Ghi chú

- Không mua thẻ có lớp tráng bạc bị trầy xước hoặc đã hết hạn nạp tiền.

- Thẻ Viettel, Mobi và Vina có tỉ lệ quy đổi giữa mệnh giá thẻ và BẠC GATE 100:85

- Ví dụ: Nạp thẻ Viettel mệnh giá 100,000 VNĐ thì tài khoản GATE có 85,000 BẠC

- Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng cổng thanh toán nạp thẻ Gate. Xem chi tiết tại đây.

- Hiện tại https://pay.gate.vn là cổng nạp thẻ Gate duy nhất cho các sản phẩm/dịch vụ do Gate cung cấp.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm các giao dịch không thông qua https://pay.gate.vn của Gate.

- Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng cổng thanh toán nạp thẻ Gate. Xem chi tiết tại đây.