Ghi chú

- Hiện tại https://pay.gate.vn là cổng nạp thẻ Gate duy nhất cho các sản phẩm/dịch vụ do Gate cung cấp.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm các giao dịch không thông qua https://pay.gate.vn của Gate.

- Thông tin hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (08) 19006611 Ext: 4 .

- Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.