Chuyển vào game

 

Chuyển Bạc vào game: Là tính năng để người sử dụng chuyển đổi Bạc đang có trong tài khoản Fpt ID sang đơn vị tiền tệ trong một game cụ thể của FPT Online. Số tiền nhận được trong game được quy đổi theo tỷ lệ quy định đã được thông báo trên các trang chủ game.


Để chuyển Bạc vào game, xin vui lòng bấm vào đây hoặc tại thanh Menu chính của GatePay, các bạn chọn mục “Chuyển Bạc vào game”:

 

 

Hoặc các bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng “Chuyển Bạc vào game” tại vị trí như hình bên dưới:

 

 

Tại giao diện tính năng chuyển Bạc vào game, các bạn chọn game cần chuyển Bạc vào, sau đó điền thông tin FPT ID, số bạc muốn chuyển, mã xác nhận.

 

 

Cuối cùng bạn nhấn “Thực hiện” để hoàn tất quá trình chuyển Bạc vào game.